0News

Articles | Sprawy społeczne

Articles: Spotkanie prezydenta Jaśkowiaka z mieszkańcami Rataj

Contributed by krzysztofsz on Jun 03, 2017 - 02:28 PM

Sprawy społeczne

W miniony czwartek w gimnazjum nr 23 na os. Jagiellońskim odbyło się spotkanie prezydenta Jaśkowiak z mieszkańcami Rataj
W spotkaniu uczestniczyli lokalni społecznicy, przedstawiciele władz osiedli, policjanci oraz inni mieszkańcy. Prezydentowi towarzyszył jego zastępca, Pan Mariusz Wiśniewski.
Zaczęto od omówienia inwestycji infrastrukturalnych na Ratajach. Następnie była seria pytań, zadawanych przez uczestników spotkania. Poruszono takie kwestie jak traktowanie parkingów osiedlowych przez osoby przyjezdne jako parkingi bufoworowe miasta, rozwój monitoringu czy remont skrzyżowania ulicy Obrzyca z Zamenhofa. Jeden z uczestników zwrócił uwagę na mocne zanieczyszczenie cieku wodnego Obrzyca. Nie umnknął uwadze także rozwój Parku Rataje w aspekcie nielegalnie parkujących w jego obrębie pojazdów. Ponadto wspomniano o konieczności pobudowania prakingu dla autokarów przy pływalni na os. Piastowskim. Poruszono temat zwrotów nieruchomości ich właścicielom sprzed okresu budowy osiedla, głównie sporną kwestię na osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej.

Footnote: Źródło: informacja własna