0News

Articles | Aktualności_OGÓLNE

Articles: Spółdzielnia mieszkaniowa zatrudniła firmę ochroniarską

Contributed by krzysztofsz on Nov 09, 2016 - 05:13 PM

Aktualności_OGÓLNE

Spółdzielnia mieszkaniowa "Osiedle Młodych" podpisała umowę z firmą ochroniarską w celu zapewnienia porządku na Ratajach.
Ochroniarze będą monitorowali głównie altanki śmieciowe oraz klatki schodowe pod kątem obecności w nich osób bezdomnych. Mieszkańcy mogą zgłaszać niebezpieczne incydenty bezpośrednio do firmy ochroniarskiej pod wskazany numer telefonu. Odpowiednie informacje zostaną wywieszone na tablicach. Więcej informacji na ten temat można przeczytać na stronie spółdzielni

Footnote: Źródło: osiedlemlodych.pl