0News

Articles | Rozwój Rataj

Articles: Linia tramwajowa na Falistą - konsultacje

Contributed by krzysztofsz on Aug 08, 2016 - 10:31 AM

Rozwój Rataj

Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie przedłużenia linii tramwajowej z Ronda Żegrze w kierunku ulicy Falistej.
Nowa linia tramwajowa ma przebiegać przez ulicę Unii Lubelskiej i kończyć się pętlą na ulicy Falistej. Każdy może wyrazić swoją opinię na temat tej inwestycji, najlepiej pocztą elektroniczną, pisząc na adres konsultacje@ztm.poznan.pl. Konsultacje trwają do 22 sierpnia. Szczegóły na http://www.poznan.pl/mim/main/konsultacje-spoleczne-dotyczace-koncepcji-przedluzenia-torowiska-do-ul-unii-lubelskiej,p,15574,34933.html

Footnote: Źródło: www.poznan.pl