0News

Articles | Parafie-Ratajskie

Articles: Rotacja kapłanów

Contributed by krzysztofsz on Jun 28, 2016 - 11:16 AM

Parafie-Ratajskie

Jak co roku, w okresie wakacyjnym dochodzi do zmian personalnych w parafiach. Prezentujemy zmiany, które dotyczą ratajskich kościołów.
Już 2 maja ks. Łukasz Lewandowski, dotychczasowy wikariusz parafii Św. Rocha objął stanowisko proboszcza parafii Św. Józefa Rzemieślnika w Swarzędzu. Na jego miejsce od 25 sierpnia został skierowany ks. Adrian Szafranek, dotychczas wikariusz w parafii NMP Wniebowziętej w Kościanie.
Od 1 lipca ks. Piotr Szkudlarek, pracujący jako wikariusz w parafii Nawiedzenia NMP zostaje skierowany na specjalistyczne studia doktoranckie z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Nawarry w Pamplonie (Hiszpania). Jego miejsce z dniem 25 sierpnia zajmie ks. Michał Przybylski, do tej pory wikariusz w parafii Ducha Św. i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gostyniu.
Od 25 sierpnia w parafii Św. Mateusza Apostoła i Ewngelisty na os. Orła Białego pracować będzie ks. Mateusz Napierała, dotychczasowy wikariusz w parafii Miłosierdzia Bożego w Poznaniu.

Footnote: Źródło: archpoznan.pl