0News

Articles | Spółdzielnia

Articles: Wybory do Rad Osiedli SM ,,Osiedle Młodych"

Contributed by krzysztofsz on Feb 17, 2016 - 09:26 AM

Spółdzielnia

4 kwietnia odbędą się wybory do "spółdzielczych" Rad Osiedli na kadencję 2016-2019.
W ramach SM "Osiedle Młodych" działa 9 Rad Osiedli:
Armii Krajowej - Bohaterów II Wojny Światowej - Rzeczypospolitej (16 członków)
Jagiellońskie - Oświecenia - Powstań Narodowych (17 członków)
Lecha - Czecha (16 członków)
Orła Białego (12 członków)
Piastowskie (15 członków)
Pomet (8 członków)
Rusa (9 członków)
Stare Żegrze - Polan (10 członków)
Tysiąclecia (10 członków)
Kadencja takiej Rady trwa 3 lata i upływa w tym roku.
Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą od 26.02 do 4.03 w Osiedlowych Komisjach Wyborczych, mieszczących się w Kierownictwach Osiedli. Kandydat do Rady musi zebrać podpisy co najmniej 25 członków Spółdzielni i złożyć odpowiednie dokumenty w Osiedlowej Komisji Wyborczej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie SM "Osiedle Młodych".

Footnote: Źródło: SM Osiedle Młodych