0News

Articles | Spółdzielnia

Articles: Komunikat o oszustwach

Contributed by agnieszkam on Feb 17, 2015 - 10:18 AM

Spółdzielnia

Oficjalny komunikat SM "Osiedle Młodych":
W związku z przypadkami oszustw dokonywanych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Osiedle Młodych” przez osoby rzekomo reprezentujące pracowników Spółdzielni, apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności. Osoby podszywające się pod pracowników SM informują o zalaniach lub usterkach w sąsiedztwie, wchodzą do mieszkań, a następnie dokonują kradzieży.
Pracownicy Spółdzielni lub osoby przez nią upoważnione mają obowiązek przedstawiania dokumentów potwierdzających ich tożsamość, ale, UWAGA, odnotowaliśmy także przypadki fałszerstw takich identyfikatorów.
Zwracamy się zatem z prośbą, by w sytuacjach budzących wątpliwość zawsze upewniać się, że mają Państwo do czynienia z pracownikiem reprezentującym Spółdzielnię, a o wszystkich nieprawidłowościach prosimy powiadamiać odpowiednie Kierownictwo Osiedla.

Zarząd SM ,,Osiedle Młodych”

Footnote: Źródło: http://www.osiedlemlodych.pl/