0Bezpieczeństwo na Ratajach
Komisariat Policji POZNAŃ - NOWE MIASTO
Poznań ul. Polanka 24
telefony do dyżurnego 841-23-11 i 841-23-12 (czynne cała dobę) lub 997
Komendant komisariatu w sprawie skarg i wniosków przyjmuje obywateli w każdy poniedziałek w godz. 15.30 – 17.30

Dzielnicowi Na Ratajach:
[więcej]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Straż Miejska - Referat Nowe Miasto
os. Bohaterów II Wojny Światowej 35A
Tel. 061-878-50-31 lub telefon całodobowy 986

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Straż Pożarna - Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 7
Poznań, ul. Bobrzańska 6
tel. 998
[więcej]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pogotowie Gazowe
ul. Grobla 15 , Poznań Telefon calodobowy: 992

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pogotowie Ratunkowe
ul. Rycerska 10 , 60-346 Poznań Telefon: 999 - wypadki,
(0-61) 866-00-66 - wizty domowe - nagłe zachorowania
Czynne: całą dobę