0Hufiec ZHP na RatajachHufiec ZHP Poznań – Nowe Miasto skupia drużyny harcerskie i zuchowe
działające na prawym brzegu Warty. Posiada on ponad 45 – letnią tradycję
i jest jedną z silniejszych jednostek działających w Wielkopolsce.
Nasze drużyny biorą czynny udział w życiu Poznania, a także w imprezach
o skali wojewódzkiej i krajowej.

Co roku organizujemy obozy i rajdy także dla osób spoza Związku.
Odbywają się one na terenie Stanicy Harcerskiej w Imiołkach,
stanowiącej serce naszego Hufca.
Stanica jest położona nad brzegiem jeziora Lednickiego, tuż przy
Szlaku Piastowskim, pamiętającym początki naszej państwowości.
Wokół bazy rozciągają się malownicze lasy należące do Parku Krajobrazowego,
będące ostoją dla wielu chronionych gatunków roślin i zwierząt.

Jeśli jesteś zainteresowany działaniami naszego Hufca, lub chciałbyś
wstąpić w nasze szeregi, by przeżyć przygodę swojego życia, zapraszamy
do śledzenia informacji w serwisie www.rataje.com.pl, oraz na naszej
stronie www.nowemiasto.zhp.wlkp.pl.

Zarys historii Hufca - więcej

www.historiahpnm.jdm.pl  -  strona poświęcona w całości historii harcerstwa na Ratajach