0Historia Rataj:Rataje - to duży zespół osiedli mieszkaniowych położonych we wschodniej części Poznania, między Wartą a linią i dworcem kolejowym Poznań-Franowo.

W X-XI wieku było tu osiedle oraczy, w 1253 r. wieś książęca nadana miastu jako zaplecze gospodarcze.

Rataje przyłączono do Poznania w 1925 r. Znajdowały się one głównie na terenie obecnego os. Piastowskie. W 1966 r. rozpoczęto budowę dużego zespołu osiedlowego Rataje położonego na terenie dawnych Rataj, a także istniejących tu kiedyś wsi Żegrze i Chartowo. Fakt działalności tej samej spółdzielni mieszkaniowej, spowodował, że współcześnie wielu mieszkańców cały ten obszar określa mianem "Rataj", choć z historycznego punktu widzenia jest to oczywiście błędne.


Rataje oraz Żegrze i Chartowo liczą sobie około 90.000 mieszkańców (największe osiedle - Orła Białego - ok. 12.000). Bloki mieszkalne podlegają w większości Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" z siedzibą na os. Piastowskim.

Zaletami ratajskich osiedli są: bliskość względem centrum miasta oraz jeziora Maltańskiego, dobre połączenia komunikacyjne z innymi rejonami, liczne placówki edukacyjne (szkoły, przedszkola, domy kultury), sąsiedztwo wielu obiektów handlowych i rozrywkowych.

Całość dzielnicy podzielono na etapie projektowania na dwie umowne części: tzw. dolny taras i górny taras Rataj.

Taras dolny obejmuje następujące osiedla spółdzielcze:
* Armii Krajowej

* Bohaterów II Wojny Światowej

* Jagiellońskie

* Oświecenia

* Piastowskie

* Powstań Narodowych

* Rzeczypospolitej.

Górny taras Rataj (czyli historyczne Chartowo i Żegrze) obejmuje zaś osiedla:

* Czecha

* Lecha

* Rusa

* Tysiąclecia

* Zodiak

* Orła Białego

* Polan

* Stare Żegrze 


Na terenie Rataj od kilku lat funkcjonuje pięć powołanych przez Radę Miasta Poznania jednostek pomocniczych miasta tj.: Osiedle Zielone Rataje, Osiedle Chartowo, Osiedle Rataje Południowe, Osiedle Rataje nad Wartą oraz Osiedle Żegrze. Są to jednostki publiczne -samorządowe, które za pośrednictwem wybieranych co 4 lata przez mieszkańców w wyborach powszechnych rad osiedli reprezentują oficjalnie mieszkańców wobec władz miasta, a także zajmują się lokalnymi sprawami społeczności osiedlowych.

źródło:

1. W.Łęcki, P.Maluśkiewicz, Poznań od A do Z, Poznań 1986.
2. Z Wikipedii, wolnej encyklopedii; http://pl.wikipedia.org]
2. mat. własne

---------------------------------------------------------------------------------------------------