0
Biuro Porad Obywatelskich na Ratajach


Od lutego 2006 roku na Ratajach działają dwa Biura Porad Obywatelskich - dla Rataj Północnych i Rataj Południowych.

Dla mieszkańców z północnych Rataj - Biuro powstało przy parafii pw.św.Łukasza na os.Rusa /dyżury w środy w godz.18-19.30/.

Z kolei dla mieszkańców południowych Rataj /czyli obszar wszystkich osiedl poniżej trasy katowickiej/ Biuro działa przy parafii na os.Stare Żegrze /ul.Gołężycka 12/ - dyżury odbywają się od marca 2007 w drugi i czwarty czwartek miesiąca w godz. 18.30-19.30.

Celem Biur Porad Obywatelskich jest bezpłatne świadczenie pomocy w zakresie:
- ułatwiania kontaktów z urzędami i innymi instytucjami publicznymi na terenie Poznania
- aktywizacji zawodowej poprzez szkolenia np. jak przygotować się do rozmów kwalifikacyjnych o pracę, jak napisać CV i list motywacyjny itp.
- wymiany ofert pracy dorywczej między mieszkańcami
- pośrednictwa w organizowaniu pomocy sąsiedzkiej.

UWAGA!Najbliższy dyżur Biura na os.St.Żegrze - 24.5.07 i dalej wg. w/w harmonogramu.